Kwaliteit

We streven naar kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame mondzorg. Met een vast team van behandelaren luisteren we, nemen we de tijd en leveren we maatwerk voor onze patiënt. We willen een open, vertrouwelijke cultuur creëren en een plezierige en veilige (werk)omgeving voor onze medewerkers.

HYGIËNE

Goede hygiëne is belangrijk, zeker in een tandartspraktijk. Om de hygiëne te waarborgen, volgen wij de KNMT richtlijn Infectiepreventie in onze praktijk.
We werken met heldere protocollen op het gebied van onder andere reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium. Alle medewerkers worden op deze en andere richtlijnen getraind.